Saturday, 10 December 2011

Sabar adalah kekuatanSabar
Ketahuilah bahawa sabar,  jika  dipandang  dalam  permasalahan seseorang adalah 
ibarat  kepala  dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu 
akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan 
akan rosak.
-Ali bin abi thalib-

Ketulusan
Akar menjadi penopang sebuah tanaman, gigih mencari air. Menembus tanah yang 
keras demi tumbuhnya pohon itu. Ketika pohon tumbuh berdaun rimbun, berbunga 
indah, menampilkan elok pada dunia & mendapat pujian. Akar tak pernah iri ia tetap 
sembunyi di dalam tanah. Itulah makna dari sebuah ketulusan semoga keikhlasan, 
kesabaran & ketulusan selalu menghiasi hati kita. 
~Tanpa nama~

Kebijaksanaan hati
Kebijaksanaan  tidak  akan  didapati  dari  tingginya ilmu, kerana belum tentu orang 
yang berilmu tinggi mempunyai kebijaksanaan. Namun kebijaksanaan akan terdapat 
di hati  yang  lapang,  hati  yang tawadhu’ yang  selalu  bertafakur  sehingga  dapat 
mengambil hikmah dari setiap kejadian baik yang kecil ataupun yang besar…. 
~Tanpa nama~
--

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No one else can ever make your choices for you. 
Your choices are yours alone. They are as much 
a part of you as every breath you will take, 
every moment of your life.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
You cannot manage your life if you do not manage
your self. You cannot manage your self if you do
not manage your choices. Manage your choices, 
and you will manage your life.
copy from
fairlady shania
(chainz of frenz)

No comments: