Monday, 30 June 2014

15 dosa di kepala wanita


1. Tidak bertudung (menutup aurat).

Allah berfirman, yang ertinya: "Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min:" Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. "(QS. Al-Ahzab: 59).

Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman:" Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. "(QS. An Nuur: 24) .

2. Menyambung rambut / memakai sanggul.

Dari Asma 'binti Abi Bakr, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam lalu berkata, "Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya gugur dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya . Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung "(HR Bukhari no 5591 dan Muslim no 2122).

3. Mewarna / menggilap rambut dengan warna hitam.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu' anhuma berkata, bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang menggilap dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau syurga. "(HR. Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan Al Hakim. Al Hakim mengatakan bahawa sanad hadis ini sahih. Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wa At Tarhib mengatakan bahawa hadis ini sahih).

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) datang dalam keadaan kepala dan janggutnya telah memutih (seperti kapas, ertinya beliau telah beruban). Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam." (HR. Muslim).

4. Mencabut uban.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya berkata bahawa Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. "(HR. Abu Daud dan An Nasa'i. Syaikh Al Albani dalam Al Jami 'Ash Shagir mengatakan bahawa hadis ini sahih).

5. Memakai bulu mata palsu.

Fatwa: "... Menurut hemat saya, tidak boleh memasang bulu mata buatan (palsu) pada kedua matanya, kerana hal tersebut sama dengan memasang rambut palsu, dan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam melaknat wanita yang memasang dan yang minta dipasangkan rambut palsu. Jika Nabi telah melarang menyambungkan rambut dengan rambut lain (memasang rambut palsu) maka memasang bulu mata pun tidak boleh. 

Juga tidak boleh memasang bulu mata palsu kerana alasan bulu mata yang asli tidak lentik atau pendek. Sepatutnya seorang wanita muslimah menerima dengan penuh kerelaan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah dan tidak perlu melakukan tipu daya atau memanipulasikan kecantikan, sehingga kelihatan kepada sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti mempunyai pakaian yang tidak patut dipakai oleh seorang wanita muslimah ... "(Disampaikan oleh Syaikh Abdullah Bin Abdurrahman al-Jibrin. Sumber: Fatwa-Fatwa Terkini jilid 3, hal.80-81 cet, Darul Haq, Jakarta.)

6. Bersolek/berhias.

Allah Azza wa Jalla berfirman, yang ertinya: "Dan janganlah kalian (para wanita) bertabarruj (keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku) seperti (kebiasaan) wanita-wanita Jahiliyah yang dahulu" [al-Ahzaab: 33].

7. Merenggangkan / mengikir gigi.

Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam melarang orang mencukur kening, mengkikir gigi, menyambung rambut dan bertatu, kecuali kerana penyakit. (HR. Ahmad 3945 dan sanadnya dinilai kuat oleh Syuaib Al-Arnaut).

Dari ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan, "Semoga Allah melaknat orang yang bertatu, yang minta ditato, yang mencabut kening, yang minta dikikis kening, yang merenggangkan gigi, untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah.(HR. Bukhari 4886).

8. Membuat tatu.


9. Memakai tudung yang tidak memenuhi syarat hijab.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahkan telah memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

"Ada dua golongan penghuni Neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, iaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor lembu betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia; wanita-wanita yang berpakaian (tetapi) telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang- goyangkan kepalanya lagi durhaka (tidak ta'at), kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk Syurga dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. "(Hadits shahih. Riwayat Muslim (no. 2128) dan Ahmad (no. 8673).

10. Memakai rambut palsu.

Memakai rambut palsu hukumnya haram, kerana termasuk al-'wasl' iaitu menyambung rambut yang diharamkan. (Fatwa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah). Seandainya tidak dianggap al-'wasl', maka rambut palsu itu menampakkan rambut si wanita lebih panjang daripada yang sebenarnya sehingga menyerupai al-'wasl'. Padahal wanita yang melakukannya dilaknat sebagaimana disebutkan oleh hadits: "Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambungkan rambutnya." (HR. al-Bukhari no. 5941, 5926 dan Muslim no. 5530). (Fatwa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah).

Perbuatan al-'wasl' ini diharamkan, sama saja jika si wanita melakukannya dengan izin suami atau tidak, kerana perbuatan haram tidak berkaitan dengan izin dan redha.

11. Mencukur rambut menyerupai lelaki atau wanita kafir.

Potongan yang menyerupai potongan lelaki maka hukumnya haram dan dosa besar, sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dari Ibn Abbas radliallahu 'anhuma, bahwa beliau berkata: "Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki." (Hr Bukhari)

Potongan yang menyerupai potongan seperti wanita kafir, maka hukumnya juga haram, kerana tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibn Umar radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

"Siapa yang meniru-niru (kebiasaan) suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut" (Hr Abu Daud, dan dishahihkan al-Albani)


12. Mencukur / mencabut bulu kening.

Lihat kenyataan ke-7.

13. Memakai contact lens berwarna untuk berhias.

Syaikh Muhammad shalih Al-Munajjid hafidzahullah berkata: "... kanta kenalan berwana untuk perhiasan (untuk bergaya). Maka hukumnya sama dengan perhiasan, jika digunakan untuk berhias bagi suaminya maka tidak mengapa. Jika digunakan untuk yang lain maka hendaknya tidak menimbulkan fitnah. Dikehendaki juga tidak menimbulkan bahaya (misalnya iritasi dan alergi pada mata, pent) atau menimbulkan unsur penipuan dan kebohongan misalnya menampakkan pada laki-laki yang akan melamar. Dan juga tidak ada unsur mensia-siakan harta (israaf) kerana Allah melarangnya. "[Sumber: http://islamqa.info/ar/ref/926]

14. Pembedahan plastik untuk kecantikan.

Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, "Bagaimana hukum melaksanakan pembedahan kecantikan dan hukum mempelajari ilmu kecantikan?"

Jawapan beliau, "pembedahan kecantikan (plastik) ini ada dua jenis. Pertama, Pembedahan kecantikan untuk menghilangkan cacat akibat kemalangan atau yang lainnya. Pembedahan seperti ini boleh dilakukan, kerana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberikan keizinan kepada seorang lelaki yang terpotong hidungnya dalam peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. Kedua, pembedahan yang dilakukan bukan untuk menghilangkan cacat, namun hanya untuk menambah kecantikan (supaya bertambah cantik). Pembedahan ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, kerana dalam sebuah hadis (disebutkan), 'Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang membuat tatu, dan orang yang minta dibuatkan tatu.' (HR Bukhari)(Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, hlm. 478-479). Sumber: Majalah As-Sunnah, edisi 5, tahun IX, 1426 H/2005 M.

15. Memakai kawat gigi untuk kecantikan / tabarruj.

Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, "Apa hukumnya memperbaiki gigi?" Syaikh menjawab, "Memperbaiki gigi ini dibahagikan kepada dua kategori:

Pertama, jika tujuannya supaya bertambah cantik atu indah, maka ini hukumnya haram. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita yang menata giginya agar kelihatan lebih indah yang merubah ciptaan Allah. Padahal seorang wanita memerlukan hal yang demikian untuk estetika (keindahan), dengan demikian seorang lelaki lebih layak dilarang daripada wanita.

Kedua, jika seseorang memperbaikinya kerana ada kecacatan, tidak mengapa ia melakukannya. Sesetengah orang ada suatu kecacatan pada giginya, mungkin pada gigi serinya atau gigi yang lain. Cacat tersebut membuat orang merasa jijik untuk melihatnya. Keadaan yang demikian ini dibenarkan. Hal ini dikategorikan sebagai menghilangkan aib atau cacat bukan termasuk menambah kecantikan. Dalilnya, Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan seorang lelaki yang hidungnya terpotong agar menggantikannya dengan hidung palsu dari emas, yang demikian ini termasuk menghilangkan cacat bukan bertujuan untuk mempercantik diri. "Allahu a'lam. (Dijawab oleh Tim Redaksi Konsultasi Syariah).

Diterjemahkan dari sumber Abu Fahd Negara Tauhid

riana67

Tuesday, 17 June 2014

8 Perkara dalam wuduk


Ketika Ambil Wuduk niatkanlah dalam hati

1. Ketika berkumur, berniatlah kamu dengan,
"Ya Allah, ampunilah dosa mulut dan lidahku ini".

... 2. Ketika membasuh muka, berniatlah kamu
dengan,
... "Ya Allah, putihkanlah >mukaku di akhirat kelak,
Janganlah Kau hitamkan muka ku ini".

3. Ketika membasuh tangan kanan, berniatlah
kamu dengan,
"Ya Allah, berikanlah hisab-hisab ku di tangan
kanan ku ini".

4. Ketika membasuh tangan kiri, berniatlah kamu
dengan,
"Ya Allah, janganlah Kau berikan hisab-hisab ku di
tangan kiri ku ini".

5. Ketika membasuh kepala, berniatlah kamu
dengan,
"Ya Allah, lindunglah daku dari terik matahari di
padang Masyar dengan Arasy Mu".

6. Ketika membasuh telinga, berniatlah kamu
dengan,
"Ya Allah, ampunilah dosa telinga ku ini".

7. Ketika membasuh kaki kanan, berniatlah kamu
dengan.
"Ya Allah, Jangan gelincirkan kakiku ketika aku melintasi titian
Siratul Mustaqqim nanti".

8. Ketika membasuh kaki kiri, berniatlah kamu
dengan,
"Ya Allah, "Ya Allah, bawakanlah daku pergi ke masjid-masjid, surau-surau dan bukan tempat-tempat maksiat serta ampunlah dosa2 aku".

Nota:
Jika rasa susah sangat hendak ingat semua itu, maka buat permulaan buat yang no 7 sahaja dulu pun tidak mengapa ya.

Silalah SHARE untuk kebaikan bersama.

Ketika Ambil Wuduk niatkanlah dalam hati
1. Ketika berkumur, berniatlah kamu dengan,
"Ya Allah, ampunilah dosa mulut dan lidahku ini".
... 2. Ketika membasuh muka, berniatlah kamu
dengan,
... "Ya Allah, putihkanlah >mukaku di akhirat kelak,
Janganlah Kau hitamkan muka ku ini".
3. Ketika membasuh tangan kanan, berniatlah
kamu dengan,
"Ya Allah, berikanlah hisab-hisab ku di tangan
kanan ku ini".
4. Ketika membasuh tangan kiri, berniatlah kamu
dengan,
"Ya Allah, janganlah Kau berikan hisab-hisab ku di
tangan kiri ku ini".
5. Ketika membasuh kepala, berniatlah kamu
dengan,
"Ya Allah, lindunglah daku dari terik matahari di
padang Masyar dengan Arasy Mu".
6. Ketika membasuh telinga, berniatlah kamu
dengan,
"Ya Allah, ampunilah dosa telinga ku ini".
7. Ketika membasuh kaki kanan, berniatlah kamu
dengan.
"Ya Allah, Jangan gelincirkan kakiku ketika aku melintasi titian
Siratul Mustaqqim nanti".
8. Ketika membasuh kaki kiri, berniatlah kamu
dengan,
"Ya Allah, "Ya Allah, bawakanlah daku pergi ke masjid-masjid, surau-surau dan bukan tempat-tempat maksiat serta ampunlah dosa2 aku".
Nota:
Jika rasa susah sangat hendak ingat semua itu, maka buat permulaan buat yang no 7 sahaja dulu pun tidak mengapa ya.

riana67

Saturday, 14 June 2014

Demam Bola~~~ World Cup 2014

Sudah dua hari fiesta bola dunia bermula, dari berjuta peminat bola aku adalah antaranya...Aku sebenarnya bukan peminat bola yang fanatik, tetapi bila ada perlawanan besar dan melibatkan nama-nama besar aku adalah peminat yang boleh dikira sebagai fanatik juga. Bersama dengan anak-anak lelakiku kami adalah peminat bola yang memang luar biasa.. Feesta bola semacam ini juga menjadikan hubungan kami anak beranak semakin akrab (dulu kami tengok bola bersama, sekarang ini tak lagi atas kesibukan mereka, maklumlah mereka ada kehidupan sendiri, kerja sendiri dan aku harus faham keadaan ini)..Betullah apa yang orang cakap bahawa sukan itu menyatukan semua bangsa, agama dan fahaman politik.

Dalam kesibukan aku bekerja, aku meluangkan masa (bukan meluangkan, tapi full time) menunggu bola..melihat jadual perlawanan atau sembang dengan kawan semua bab bola...ehhehe...aku seperti lelaki yang lain sedangkan aku perempuan (perempuanlah sangat). Aku lepak dengan kawan-kawan lelaki aku, bergaduh pendapat hanya kerana membela pasukan masing-masing. Keluar dengan student aku cuma untuk lepak melihat bola. Memakai pakaian jersi bola..hehehe.. Bak kata anak kembar perempuanku ' mama ini cerita bab bola macam lelaki'. Mengingat bola dan piala dunia, pastinya mengingatkan aku pada bekas suamiku. Lelaki yang hadir dalam hidupku sejak aku berusia 15 tahun, darinya aku mengenal siapa lelaki dan bagaimana menjadikan lelaki sebagai pelindung, musuh bahkan kekasih atas ranjang atau cuma kekasih untuk menampung kehidupan agar ternampak cantik dan manis dimata orang walau pun diri sendiri rasa macam dalam neraka. Segala-galanya aku pereolehi dari dia, pengalaman bersama dengan lelaki, belajar berkenaan dengan lelaki. Aku menyintai bola pun disebabkan dia. Dia mengajar aku segalanya bab bola dan lelaki (tidak keterlaluan jika aku katakan bahawa aku banyak belajar kehidupan ini darinya) Dulu bila piala dunia berlangsung, aku dan suami akan membawa anak-anak melihat perlawanan dikedai (restoran yang berhampiran. ketika itu anak-anak tak mengerti lagi apa itu bola) berjudi dengan suami (bertaruh dengan dia, sama ada pasukan pilihan saya menang atau pilihan dia. Dia suka pasukan Brazil dan Argentina, sedangkan saya suka Belanda, German, England dan Japan. Sedangkan pasukan Sepanyol, adalah pilihan kami bersama. Biasanya bila pasukan Sepanyol yang bermain, kami akan lepak dengan kawan-kawan sebab bertaruh atas pasukan tersebut) Pertaruhan antara aku dan bekas suami ketika itu dibayar dengan permainan atas ranjang (hehheh...so sweet kalau teringat..sesiapa yang kalah akan berikan sex yang terbaik. Sesiapa yang menang akan keluarkan duit untuk pergi melancung atau beli sesuatu yang berharga. Kebiasaannya aku menang, dan aku mesti minta tiket penerbangan keluar negara atau beli barang kemas...biasalahkan , perempuan dan bila aku kalah...hehehe...aku terpaksa melayan bekas suami sehinggakan 4-5x semalam dalam sex..wahhh...penat ooo...tapi aku pu lakukan juga sebab selain tanggungjawab aku sebagai isteri, aku pun pengamal sex yang luaar biasa juga..ehheheh...kenangan yang cukup manis dalam kehidupanku bersamanya. Apa yang istimewa dengan game ini, bila pasukan pilihan bekas suamiku menang, dia tidak pula meminta barangan yang mahal atau minta tiket penerbangan keluar negara...cuma dia meminta aku booking bilik hotel dimana-mana sahaja dalam Sabah untuk kami sekeluarga. Biasanya aku yang akan decide dalam hal ini. Bestkan, nostalgia itu.

Piala dunia juga menjadikan aku wanita yang tidak serupa wanita bila menonton perlawanan. Dengan suara yang besar aku turut bersorak bersama dengan lelaki teman bekas suamiku atau pun teman-temanku sendiri. Bahkan ada satu ketika seorang teman bekas suamiku menyintaiku dalam diam tanpa aku tahu kerana sikapku yang simple dan humble, peramah, open minded dalam pergaulan. Ketika itu lelaki itu berfikiran yang aku adalah seorang JANDA dan suami disisiku cuma teman lelakiku....hehehe...bolehnya dia berfikrian seperti itu. Maklumlah aku dan suami bila berada diluar tanpa anak-anak, kami seperti kawan biasa je. Apa lagi bekas suamiku tidak pernah menitik beratkan dalam hal pakaianku, so aku berpakaian seperti anak dara je (sehingga hari ini aku masih lagi berpakaian seperti itu) Aku sebenarnya tidak menyedari lelaki itu menyukaiku, tetapi bekas suamiku menyedari, bila mana lelaki itu memberikan perhatian yang agak istimewa padaku (bagiku bukanlah istimewa sangat). Apa yang aku sedari adalah bila lelaki itu setiap kali kami terjumpa, dia akan pastikan aku semeja dengannya dan membelikan aku coklat. Bahkan bila aku membawa anak-anakku, dia lebih banyak meluangkan masa bersama dengan anakku bahkan membahasakan dirinya sebagai 'papa' pada anak-anakku...itu yang suamiku ketika itu tidak senang duduk. Dan menuduh aku ada hubungan sulit dengan lelak itu sedangkan aku tidak punya perasaan pun dengan lelaki tersebut...Bagiku cemburu tandanya sayang tapi bila dia cemburu buta...rasanya aku kurang terima...

Bola ketika ini amat sepi bagiku tapi tidak mematahkan semangat bola yang aku miliki.tidak pudar walau pun aku terpaksa menonton perlawanan bersendirian. Aku tidak berani untuk lepak dengan sesiapa di Malaya ini. Maklumlah dekat sini, lelaki-lelaki agak kurang ajar. Lagi pun aku menjaga pergaulanku (maklumlah aku isteri orang, walau pun seakan bukan isteri orang) Paling tenat pun aku akan chek in hotel dan tengok bola bersendirian seperti hari ini...Sepi memang sepi namun aku hiburkan diri dengan bola..namun fiesta bola dunia ini mengingatkan aku pada bekas suamiku....merindukan anak-anakku...merindukan nostalgia kami bersama dahulu...walau pun perceraian aku dan daia telah lama berlalu, aku masih menghormati dia, tanpanya aku tidank mengenal dunia aku sekarang...Segalanya darinya dengan izin tuhan, namun jodoh kami  tidak sampai kehujung nyawa, semuanya juga dengan izin tuhan...buat diriku sendiri..selamat menonton bola bersendirian ye....heheheh...

riana67

Tuesday, 10 June 2014

Ganas de ti - ( If i could tell you - Yanni )

I think..... i miss someone about this part..ehhehe...MAR...anything....aramaiti...

Paint My Love - Michael Learns To Rockanything..aramaiti......

Try utk masak..hehehehh...lama tak mengadap dapur...jom~~ BIHUN KUNGFUUU....

BIHUN KUNGFU
Bahan-bahan ( 2-3 orang )
50 gm bihun
50 gm kuetiaw
30 gm isi ayam
6 ekor udang
2 ekor sotong - dipotong tiga
2 ulas bawang putih - ketuk/hiris
2 biji telur - 1 gaul dgn bihun,1 lg guna diakhir proses memasak
4 tangkai kailan/sawi
lobak merah - ikut suka nak byk mana
50 gm putik jagung
fish cake secukup kegunaan
2 sudu besar tpung jagung - bancuh dgn sedikit air
sedikit sos tiram
sedikit kicap cair
sedikit air - bergantung byk mana kuah yg kita nak
sedikit garam
Cara-cara
rendam bihun,tos dan gaul bihun dengan telur yg telah dipukul - goreng seketika atau sehingga bihun mula mengeras sedikit.angkat dan ketepikan.
cuci kuetiaw,tos dan gaul sedikit dgn kicap.goreng seketika.angkat dan ketepikan.
tumis bawang putih,isi ayam,sotong dan udang.
tambahkan sedikit air dan masukkan sos tiram,kicap cair dan garam secukup rasa.
kemudian masukkan putik jagung,lobak merah dan kailan/sawi.gaulkan rata.
apabila sdh mendidih,masukkan bancuhan tepung jagung dan telur.
sesuaikan rasa dan tuang ke atas bihun dan kuetiaw yg tlh di goreng td.
susun dengan kemas fish cake yg telah di celur,taburkan bawang goreng dan daun bawang jika suka.
sedia utk dihidangkan.
 riana67

Sunday, 8 June 2014

Jom sujud padaNYA~~~

Tahukah kita solat 5 KALI sehari iaitu 17 RAKAAT telah berlaku 34 kali SUJUD. Di dalamnya terdapat 1001 hikmah yang terkandung. Antaranya:-
Seorang ahli Sains saraf otak Amerika, Dr. Fidelma O’leary mendakwa bahawa beberapa saraf di otak manusia tidak boleh dialiri oleh darah dari jantung kerana posisi jantung yang berada di dada tidak cukup kuat untuk menampung pembawaannya ke otak manusia. Padahal otak amat memerlukan oksigen dan bekalan darah yang mencukupi supaya dapat berfungsi secara normal. Beliau mengkaji dari tempoh masa yang lama untuk mencari jawapan. Dikaji dengan lebih serius akhirnya dia perolehi jawapan bahawa darah akan mengalir setiap inci ke otak manusia secara sempurna ketika seseorang itu melakukan sujud seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam dalam solat. Bila perkara ini berlaku,maka otak dapat bekalan darah dan oksigen yang mencukupi lalu dapatlah menghindarkan pelbagai jenis penyakit seperti stress, migraine, stroke , menyegarkan otak serta menajamkan akal fikiran sekali gus menguatkan mentaliti kita (terutama ketika sujud waktu solat Subuh). Juga boleh membaiki posisi anak dalam kandungan rahim…dll.
Paling HEBAT lagi maka dia memeluk Islam…hebat tak kuasa SUJUD?
Sebenarnya:-
1. SUJUD PERTAMA tanda TAAT (PERINTAH ALLAH)
2. SUJUD KEDUA tanda SYUKUR (HAMBA KEPADA ALLAH)

Dalam khutbah Ramadhan Nabi s.a.w bersabda:,
Punggung-punggung kalian sudah berat menanggung dosa-dosa kalian. Ringankan lah beban kalian dengan memperbanyakkan sujud.
“Hendaklah kamu bersujud kepada Allah kerana sungguh tiada sekali engkau bersujud melainkan dengannya Allah mengangkat satu darjat dan menghapuskan satu dosa (kesalahan) darimu” ,(HR Muslim)
Firman Allah SWT yang bermaksud:-
” Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar” (Surah Al-Ankabut ayat:45)
Dari Sudut Tasawuf
Sujud adalah waktu di mana seorang hamba itu paling hampir dengan Penciptanya. Pergerakan sujud itu secara lahirnya telah menunjukkan “rasa menghina dirinya” seseorang hamba itu di depan Tuhannya di dalam keadaan menyerah diri, pasrah, berikrar dan mengaku bahawa“Ya Allah hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah, ditakuti, dicintai dan hanya pada-Mu sahajalah tempat berserah dan memohon pertolongan”.
Seorang sahabat Nabi SAW iaitu Huzaifah r.a berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:-“Tiadalah keadaan seorang hamba yang paling disukai oleh Allah daripada Dia melihat hamba-Nya itu di dalam keadaan bersujud, dengan meletakkan mukanya di tanah
( sebagai tamsilan tunduk, pasrah dan rasa hina seorang hamba kepada Allah)”. (Hadis Riwayat Imam Tabrani).
Firman Allah SWT yang bermaksud:- ” Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat Kami ialah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Kami mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan dan mereka tidak menyombongkan diri” (Surah As-Sajadah ayat 15).
Sujud bererti seseorang itu telah meletakkan wajahnya ditempat yang paling rendah di atas tanah ini bermakna ia telah meletakkan seluruh dirinya di atas tanah, mengingatkan dirinya terhadap punca asal kejadian manusia itu dari tanah dan mengembalikan dirinya kepada tanah. Apabila ia telah sanggup menghantar dahinya dan juga dirinya ke tempat yang hina maka tidak mungkin ia akan bersikap sombong lagi terhadap Allah yang menciptakan dirinya dari tanah itu.
Maka setiap kali sujud sewajarnya seseorang itu sentiasa ia mengingati akan mati, apabila ia ingat akan mati maka terasa seolah-olah bahawa solatnya itu sebagai solat penghabisan kerana ia akan menghantarkan dirinya ke tanah. Ia merasakan bahawa setiap kali ia sujud seolah-olah ia tidak akan bangun lagi. Sedangkan kematian itu merupakan pintu bagi seseorang memasuki gerbang akhirat.
Dalam keadaan demikian maka hati akan merasa gerun dan merasai kebesaran Allah dan ketika itulah ia membaharui lagi di dalam hatinya untuk mensucikan Zat Allah Yang Maha Tinggi disamping lidah tidak bertulang mengucapkan, “Subhana Rabbial- A’la wa-Bihamdih”.
P/S: Islam itu kan indah.. solat itu sempurnakan dan berikan kebaikan kepada Hambanya zahir dan batin. Bila kita sempurnakan hak Allah (solat) , Dia akan menyempurnakan hak kita sebagai hamba (hikmah dan kebaikan ) Konsep GIVE AND TAKE…
copy and paste from facebook Rahsia Hawa
riana67